Gepubliceerd op:

Aanleiding voor het Woonlastenakkoord-onderzoek was onder meer het woonlastenonderzoek dat RIGO in 2013 uitvoerde. Hieruit bleek dat een aanzienlijk deel van de huurders van sociale huurwoningen in Den Bosch hogere woonlasten betaalde dan volgens normen voor betaalbaarheid wenselijk was. Zonder aanvullend beleid zou deze groep bovendien toenemen.

Vier jaar later is RIGO gevraagd om de woonlasten in Den Bosch opnieuw te onderzoeken. Uit dit onderzoek zal blijken of de gemeente en corporaties erin geslaagd zijn om de negatieve trend te keren en de betaalbaarheid in de sociale huursector te verbeteren. Het woonlastenonderzoek maakt deel uit van een bredere evaluatie van de maatregelen in het Woonlastenakkoord, dat in de loop van 2018 gereed zal zijn.