Gepubliceerd op:

RIGO brengt de actuele stand van zaken en recente ontwikkelingen in beeld voor de woningmarkt van Lelystad. Belangrijkste bron daarbij is het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON 2018), waaraan Lelystad heeft deelgenomen met een extra grote steekproef. Opdrachtgevers zijn de gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada.