In opdracht van l’escaut en Zeeuwland onderzoekt RIGO de actuele situatie in de gemeente Vlissingen en de verwachtingen voor de toekomst op basis van toekomstscenario’s. Daarbij worden ook de zes woongebieden in de gemeente Vlissingen onderscheiden.