Het gaat om natuurlijke demografische ontwikkelingen (geboorte en sterfte), verhuizingen van en naar andere gemeenten en het buitenland en huishoudensvorming. RIGO onderzoekt hoe deze componenten zich in het verleden hebben ontwikkeld, en wat voor de toekomst de aannamen zijn in verschillende prognosemodellen. Hierbij wordt ook het regionale perspectief betrokken. Het onderzoek mondt uit in een realistische bandbreedte voor de toekomst wat betreft de ontwikkeling van het aantal huishoudens.