Op basis van microdata van het CBS maken we inzichtelijk welke huishoudens instromen, uitstromen en blijven wonen in de buurten waar Eigen Haard woningen verhuurt. Deze informatie zal worden gepresenteerd in een interactieve GIS-tool, waarin gebruikers zelf kaartlagen kunnen selecteren en inzoomen.