Het ministerie van SZW heeft in 2015 de buurtmonitor integratie laten ontwikkelen. Voordat wordt besloten of de monitor wordt gecontinueerd, laat het ministerie de monitor door RIGO evalueren.