Het haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de vraag op welke wijze periodiek regionaal woningmarktonderzoek in de U16 kan worden vormgegeven, hoe dit kan worden georganiseerd en wat de financiële consequenties hiervan zijn.

Het is de bedoeling dat het periodieke regionale woningmarktonderzoek vanaf begin 2019 gaat dienen als structurele basis voor zowel regionaal als lokaal woonbeleid.