De Stuurgroep Woonruimteverdeling heeft RIGO gevraagd om te helpen bij het actualiseren van het woonruimteverdeelsysteem De Woningzoeker. Enkele jaren geleden ondersteunde RIGO bij het opstellen van een afwegingskader waarmee bepaald wordt hoeveel woningen worden aangeboden via de Wens-, Spoed- en Bemiddelingsmodule. Anno 2018 is de vraag of dit kader nog actueel is of bijstelling behoeft.