Gepubliceerd op:

Zo passen we samen met WaardWonen het vastgoedsturingsproces in, in de planning-en-controlcyclus. De RIGO-Beleids8baan is hierin onze referentie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de praktische haalbaarheid van de cyclus. Hiernaast denken we mee in de opzet van de wijkvisies en complexbeheerplannen van WaardWonen.