In april 2016 nam de Amsterdamse gemeenteraad de motie “elke statushouder een Amsterdamse buurman” aan. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat met Amsterdamse buren statushouders sneller zullen integreren in de Amsterdamse samenleving. De gemeente Amsterdam zorgt er daarom voor dat huisvesting van statushouders bij voorkeur plaatsvindt op kleine schaal, gemengd met andere bevolkingsgroepen.

Eén van de vormen van menging waarvoor is gekozen, is die van jonge statushouders met studerende c.q. jonge Amsterdammers. RIGO voert een effectverkenning en een maatschappelijk kosten-batenanalyse uit met betrekking tot de gemengde woonvorm voor studenten/jongeren en statushouders op de integratie van statushouders.