Dit in de eerste plaatst voor de uitwerking op strategisch niveau, waarvoor een helder afwegingskader benodigd is. Daarnaast is voor de uitwerking op operationeel niveau een handelingskader gewenst waarin we aangeven welke informatie benodigd is bij (de uitwerking van) investeringsbeslissingen bij concrete projecten.

In het onderzoek worden 19 regio’s onderscheiden waarvoor de (zorg)behoefte van ouderen wordt onderzocht. Ook wordt ingegaan op de geschiktheid van de woningvoorraad, de aanwezigheid van voorzieningen en de omvang van zorgdoelgroepen op basis van de Woonzorgwijzer.