De stevige opgave (waaronder aardbevingen, energietransitie, krimp) zorgen voor een behoefte aan ondersteuning bij de ondernemingsstrategie en de uitwerking ervan. Het gaat daarbij o.a. om het opstellen van gebiedsvisies en het concretiseren van de duurzaamheidsopgave.