Rond 2040 is (naar verwachting) 1 op de 4 Nederlanders 65 jaar of ouder. Al sinds 1950 neemt het aandeel 65-plussers onder de Nederlandse bevolking gestaag toe. De ouderen van toen, zijn echter niet te vergelijken met de ouderen van nu. De gemiddelde oudere van nu is vitaler, mobieler, zelfredzamer, hoger opgeleid, vaker in het bezit van een koopwoning en heeft een betere inkomens- en vermogenspositie. Kwetsbaarheid manifesteert zich vooral onder de groep alleenstaande ouderen vanaf 80 jaar. De in de ouderenmonitor gepresenteerde statistieken bieden een actueel inzicht in de positie van 65-plussers in Nederland en in ontwikkelingen die deze positie raken. Het jaarlijks actualiseren van de statistieken in de monitor maakt het mogelijk de ontwikkeling van de positie van ouderen te duiden en te volgen.

Tweede actualisatie ouderenmonitor

In 2015 verscheen de eerste ouderenmonitor, die in 2016 geactualiseerd is. Voor 2017 staat een nieuwe actualisatie op de agenda. Naast het actualiseren van de statistieken, zijn er ook (nieuwe)ontwikkelingen en thema’s die aandacht krijgen in de Ouderenmonitor 2017. Dit betreft met name de thema’s wonen, zorg en participatie.