Gepubliceerd op:

Recent is sprake van een toegenomen migratie uit de Randstad naar (delen van) Oost Nederland. Dit roept de vraag op wat hier achter zit. Om wat voor huishoudens gaat het, waar gaan ze naartoe en wat voor woningen betrekken ze? De Provincies Overijssel en Gelderland hebben RIGO gevraagd om een analyse te maken van de migratie tussen de Randstad en de (gemeenten in de) beide provincies. Gevraagd is een cijfermatige analyse (facts & figures, kaartbeelden) plus een duiding van de uitkomsten in relatie tot bredere bevolkingsontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor dit project zal gebruik worden gemaakt van CBS Microdata.