In de woonvisie ‘Doorbouwen aan een een (t)huis!’ heeft de gemeente Haarlem de ambitie uitgesproken om het woningaanbod te vergroten, met name in het sociale en middeldure segment. De vraag is welke rol particuliere verhuurders (kunnen) spelen bij het realiseren van deze ambitie.

In opdracht van de gemeente onderzoekt RIGO de ontwikkeling van de particuliere huursector. Naast analyse van de cijfers gaan we in gesprek met de verhuurders over de huidige trends op de woningmarkt en het beleid van de gemeente. Daarbij komt ook het splitsingsbeleid aan de orde.