De vastgoedstrategie die de SWB in de tweede helft van 2017 heeft opgesteld en waarover RIGO in september een second opinion heeft afgegeven, heeft bij de SWB discussie teweeg gebracht. Het is wenselijk dat de RvC en de werkorganisatie tot een gedeeld kader en gedeelde verwachtingen komen. Om die reden is RIGO gevraagd om de inhoudelijke vragen die voorliggen te (helpen) beantwoorden.