Gepubliceerd op:

Woningstichting Wierden en Borgen wil graag een beeld krijgen van de huidige situatie, de ontwikkelingen, opgaven en plannen in hun werkgebied op kernniveau. Aan de hand van deze praatplaten vinden gesprekken plaats met de belanghouders (gemeente, huurders).