Gepubliceerd op:

Geconstateerd wordt dat de uitvoering van de Woonvisie zich halverwege de beleidsperiode bevindt. De RKC acht de tijd rijp voor een tussentijdse evaluatie van dit beleid. Met dit onderzoek wil de RKC – indachtig haar missie – de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol. Dit onderzoek moet tevens inzicht bieden in de uitwerking van het lokale woonbeleid, zoals beschreven in de Woonvisie 2016-2020.