In het middag-programma verzorgen wij een themabijeenkomst over Passend Toewijzen.

Corporaties moeten sinds 2016 aan minimaal 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. Platform31 en RIGO onderzochten hoe corporaties dit vertaalden in hun huur- en toewijzingsbeleid en de effecten ervan op keuzevrijheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en inkomenssegregatie. Is er een clustering van lage inkomens ontstaan en (hoe) kunnen corporaties sturen om dit te voorkomen?

Steven Kromhout (RIGO) en Vera Beuzenberg (Platform31) delen de resultaten van het onderzoek en gaan met u in gesprek.