Corporaties mogen maximaal 10% van hun woningen tot de huurtoeslaggrens toewijzen aan huurders met een hoger inkomen dan €36.165. Daarnaast mogen zij tot 2021 nog eens 10% toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen €36.165 en €40.349. Dit biedt enige ruimte om middeninkomens toe te laten tot het sociale segment. Samen met Platform31 onderzoekt RIGO in hoeverre corporaties de geboden ruimte gebruiken en voor welke doeleinden zij dit doen.