De sociale kwaliteit integraal in beeld, dat vraagt de gemeente Hoorn. De gemeente wil één overkoepelende kadernota voor alle beleidsvelden in het sociale domein. De Sociale Index die RIGO vaker toepast, biedt de kwantitatieve bouwstenen én de samenhang die voor de ontwikkeling van het beleid in het sociale domein nodig zijn. Samen met de gemeente gaat RIGO de sociale index gestalte geven en invullen.