Gepubliceerd op:

RIGO helpt de samenwerkende corporaties in de regio Eemvallei met de inhoudelijke uitwerking van de gewenste woonruimteverdeling. Dit doen we op basis van een opgestelde evaluatie over de regionale woonruimteverdeling en een met behulp van RIGO opgesteld afwegingskader. Tijdens enkele discussiebijeenkomsten worden de laatste knopen doorgehakt om te komen tot een afgestemde corporatievisie op de regionale woonruimteverdeling. Daarmee wordt de dialoog aangegaan met de betrokken gemeenten.