Voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond verricht RIGO een nadere analyse van de woningmarkt op basis van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2017). Dit is een grootschalig onderzoek onder de inwoners van de MRA.