Gepubliceerd op:

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) is een grootschalig onderzoek naar de woonsituatie en de woonwensen van de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). RIGO zal voor de deelregio Amstel / Meerlanden een aantal verdiepende analyses uitvoeren.