Gepubliceerd op:

In het kader van de actualisering van het portefeuilleplan maakt RIGO voor Viveste een raming van de woningbehoefte in het werkgebied. Het gaat dan om de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Gekeken wordt naar de ontwikkeling van behoefte in termen van eigendom, prijsklassen, woningtypen en woninggrootte op middellange en langere termijn. Omdat de toekomst onzeker is, wordt daarbij gewerkt met alternatieve scenario’s.