We gaan specifiek in op de huishoudensontwikkeling in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten waarbinnen Het Gooi en Omstreken actief is. Vervolgens wordt onderzocht wat deze ontwikkeling betekent voor de toekomstige woningbehoefte in de regio en de gemeenten.