Het gaat om de ontwikkeling van doelgroepen en de woningbehoefte in de vier kerngemeenten waar Thuisvester actief is: Rucphen, Oosterhout, Zundert en Geertruidenberg. Ook wordt in het onderzoek aandacht besteed aan de ontwikkeling van de behoefte aan wonen met zorg, zowel intramuraal als extramuraal.