Met het onderzoek wil de RKC inzicht krijgen in de uitwerking van het lokale woonbeleid op de woningmarkt en welke ruimte de gemeenteraad heeft om te kunnen inspelen op de omstandigheden in de eigen lokale woningmarkt. Duidelijk is dat het onderwerp wonen alle inwoners direct aangaat en daarmee vaak discussie in de gemeenteraden oplevert. In de gemeenteraad leeft de vraag leeft aan welke ‘knoppen’ raadsleden kun-nen draaien om het woonbeleid zo nodig te beïnvloeden. De ontwikkeling in en van de sociale huurwoningvoorraad neemt in dit debat een bijzondere plaats in; in welke mate is het sociale huursegment nog toegankelijk en betaalbaar voor de woningzoekenden aangewezen op dit segment?