Het huidige woonruimteverdeelsysteem dateert van eind 2011. Inmiddels is wel het nodige veranderd, onder meer door de invoering van passend toewijzen. Samen met WoningNet bekijken we wat dit heeft betekend. Ook kijken we naar de effecten op de lange termijn van zoekwaarde.

Zie ook onze eerdere evaluatie.