Gepubliceerd op:

De Alliantie is voornemens om alle 314 woningen in de Jacob Geelbuurt Oost te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Voor de bewoners betekent dit dat ze moeten verhuizen. De bewonerscommissie wil de bewoners in het proces zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. Hiervoor is het van belang dat de bewonerscommissie een goed beeld heeft van de behoeften en wensen van de buurtbewoners.

Woonwensenonderzoek

Het doel van het onderzoek is dan ook het in beeld brengen van de behoeften en wensen van bewoners ten aanzien van de vernieuwingsplannen en de herhuisvesting. De resultaten van het onderzoek dienen de bewonerscommissie in staat te stellen de belangen van alle bewoners te behartigen en daarmee het herhuisvestingsproces voor bewoners zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het laatste punt is ook voor de Alliantie een belangrijk streven.