Gepubliceerd op:

RIGO verzorgde voor het Team Wonen van de gemeente Utrecht een in-company maatwerktraining. Tijdens deze training werd de afdeling bijgepraat over de belangrijkste trends en wetenswaardigheden op o.a. het gebied van corporaties, gemengde wijken, verduurzaming betaalbaarheid en gemeentelijke sturingsmogelijkheden. Daarnaast waren er rondom de training mogelijkheden ingebouwd voor individuele medewerkers om verdiepende gesprekken op specifieke thema’s met RIGO-specialisten te voeren.