Gepubliceerd op:

Als onderaannemer van PerfectPlace heeft RIGO meegeholpen aan de markpotentie van herontwikkeling/uitbreiding van de locatie. Eerst zijn demografische scenario’s (Pearl) gekoppeld aan CIZ-indicaties uit de monitor Langdurige zorg (Wlz) om zo inzicht te krijgen in de toekomstige potentiële vraag. Daarnaast zijn diepteinterviews afgenomen met medewerkers van landelijke organisaties die belangen behartigen van Molukse en de Indisch-Nederlandse gemeenschappen. Die interviews leverde inzichten op met betrekking tot voorkeuren en eisen ten aanzien van het type gebouw, het type woning, het type woonomgeving (woonmilieu), de type voorzieningen in de buurt en het gebouw, het type sociaal netwerk in het gebouw en de omgeving en de wijze waarop de zorg moet worden geleverd.