Gepubliceerd op:

Het WSW had enkele vragen naar aanleiding van de door Nijestee ingediende dPi. Een van de vragen had betrekking op de woningmarkttechnische gevolgen en risico’s van het gevoerde portfoliobeleid. RIGO onderzocht deze en in samenwerking met Vabi werd gekomen tot een gedegen onderbouwing van het gevoerde beleid.