Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Dunavie overweegt een bestaand flatgebouw te positioneren ten behoeve van starters. RIGO onderzocht de markttechnische haalbaarheid van dit plan.