Gepubliceerd op:

De masterclass dient als input voor een gesprek tussen Woningcorporatie Triada en de gemeenteraden in haar werkgebied over de ontwikkelingen in de corporatiesector en de consequenties daarvan voor Triada en de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied.