André Buys

Partner

Andre.Buys@rigo.nl
020 5221111

Over

Als onderzoeker en adviseur ondersteun ik overheden, woningcorporaties en andere marktpartijen bij de inhoudelijke onderbouwing van hun strategisch (woon)beleid. Recente projecten betreffen de betekenis van de vergrijzing voor de woningmarkt, de woonwensen van senioren, de hernieuwde suburbanisatie vanuit de grote steden en de ‘uitdijing’ van de Randstad. Samen met collega’s van RIGO doe ik onderzoek naar doorstroming op de woningmarkt en naar de mogelijkheden om dit te bevorderen.

Cijfermatige bronnen zijn onmisbaar in mijn werk, maar zijn geen doel op zich. Het bewerken, combineren en structureren ervan zie ik als een ambacht. De kunst van het weglaten is daarin essentieel. Door jarenlange ervaring en een brede blik ben ik in staat om in het ‘boven de cijfers staan’, de grote lijnen te zien en onderzoeksuitkomsten te duiden in het licht van maatschappelijke vraagstukken.

Lopende projecten

Publicaties