André Buys

Partner

Andre.Buys@rigo.nl
020 5221111

Over

André Buys is een generalist, met speciale belangstelling voor demografie en woningmarkt. Hij houdt zich onder meer bezig met de invloed van bevolkingsontwikkelingen op de groei en bloei (of krimp) van woongebieden in het algemeen en op het functioneren van de woningmarkt in het bijzonder. Hij verricht verkennende studies en rapporteert daarover op een toegankelijke manier. Als onderzoeker en adviseur ondersteunt hij overheden, woningcorporaties en andere marktpartijen bij de inhoudelijke onderbouwing van hun strategisch (woon)beleid. Hij heeft zich recent beziggehouden met een studie naar de betekenis van het toenemende aantal alleenstaanden en de vergrijzing voor de woningmarkt.

Van informatie naar kennis en inzicht

André is door jarenlang ervaring bedreven in het ‘boven de cijfers staan’ en in het duiden van onderzoeksuitkomsten in het licht van maatschappelijke vraagstukken. Hij was lid van de voormalige Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling en van de redactie van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting en is lid van de redactieraad van het vaktijdschrift Nul20.

Lopende projecten

Publicaties