Over

Voor gemeenten werk ik onder andere aan het opstellen van woonvisies en het evalueren van woonbeleid in opdracht van Rekenkamers. Voor het Rijk werk ik regelmatig mee aan evaluaties, bijvoorbeeld van de Wbmgp (Rotterdamwet), de Woningbouwimpuls en de Flexpoolregeling. Ik werk gedetacheerd bij de gemeente Haarlemmermeer om hen te ondersteunen bij het schrijven van hun Investeringsstrategie.

Ik houd mij ook bezig met leefbaarheidsonderzoek (Lemon), dat gemeenten inzicht geeft in hoe bewoners hun woonomgeving beleven. Daarnaast doe ik onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt in de particuliere huursector. Dit gebeurt met praktijktesten in de vorm van mystery mails en mystery calls.

Tijdens mijn bachelor Sociale Geografie en Planologie liep ik stage bij gebiedsontwikkelaar AM. Ik deed onderzoek naar de verhuis- en woonwensen van actieve ouderen, met als doel hen op tijd te laten doorstromen naar een voor hen passende woning. De stage kwam voort uit mijn scriptie, waarin ik onderzoek deed naar de opkomst van de microwoning in Amsterdam. Middels een stakeholder-analyse zocht ik antwoord op de vraag of de opkomst te begrijpen valt als een reactie op een veranderende vraag, of dat de verklaring vooral vanuit de aanbodkant moet worden gezocht. Na mijn stage heb ik bij AM gewerkt aan de participatietrajecten bij bouwplannen.

Lopende projecten

Publicaties