Over

Anna’s bachelorscriptie ging over de opkomst van de microwoning in Amsterdam. Middels een stakeholder-analyse zocht ze antwoord op de vraag of de opkomst van de microwoning in Amsterdam in eerste plaats te begrijpen valt als een reactie op een veranderende vraag, of dat de verklaring vooral vanuit de aanbodkant moet worden gezocht. Ook kwam het onderzoek tot een voorstel voor een omschrijving van de microwoning.

Binnen het domein wonen is Anna geïnteresseerd in een breed palet aan vraagstukken. Of dit nu op grote of kleine schaal is, over duurzaamheid gaat, de toegankelijkheid van de woningmarkt of over de woonwensen van bewoners. De meeste energie haalt ze uit kwalitatief onderzoek, zoals diepte-interviews of rondetafelgesprekken. Tijdens haar bachelor heeft ze stage gelopen bij gebiedsontwikkelaar AM waar ze onderzoek deed naar de verhuis- en woonwensen van actieve ouderen. Ook liep ze stage bij het Swiss Tropical Public Health Institute in Basel waar ze environmental injustice onderzocht op het niveau van Zwitserland.

Lopende projecten

Publicaties