Over

Ik ondersteun opdrachtgevers vaak als projectleider bij het opstellen van lokale of regionale woon(zorg)visies en samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, corporaties, huurders, zorgorganisaties en marktpartijen. Ik werk ook aan meer specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid, woonruimteverdeling, wonen en zorg en het sturingsinstrumentarium dat beschikbaar is. Door mijn ervaring ben ik goed bekend met de perspectieven van gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties en de verschillende belangen die daarbij spelen. Vanuit mijn analytische inslag ga ik graag op zoek naar de gemeenschappelijke basis en naar oplossingen die effectief zijn, draagvlak hebben en haalbaar zijn.

 

Op basis van uw wensen en onze ervaring vormgeven aan beleid en samenwerking

Ik heb langdurig ervaring opgedaan als adviseur woonbeleid bij gemeenten, corporaties en diverse samenwerkingsverbanden. Ik ben opgeleid als sociaal geograaf en begon mijn loopbaan als onderzoeker bij onderzoeksinstituut OTB, in combinatie met een postdoctorale opleiding. Vervolgens heb ik onderzoeks- en beleidswerk gedaan bij de gemeenten Alkmaar en Amsterdam. Ik heb me steeds meer toegelegd op de (brede) samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties. Vervolgens maakte ik de overstap naar een woningcorporatie, Mitros, als directieadviseur. In de periode 2012-2020 was ik parttime secretaris van het samenwerkingsverband de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW). In de periode 2013/2014 werkte ik daarnaast voor de Stadsregio Amsterdam.

Lopende projecten

Publicaties