Over

De specialiteit van Arian is de vormgeving van lokaal en regionaal woonbeleid en de (bestuurlijke) samenwerking tussen de partijen die daarbij betrokken zijn.

Vaak gaat het dan over woonvisies en prestatieafspraken, maar het kan zich ook toespitsen op deelonderwerpen als huurbeleid, betaalbaarheid, woon-ruimteverdeling, wonen en zorg. Als geen ander kent zij de perspectieven van corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties en de verschillende belangen die daarbij spelen. Vanuit haar analytische inslag gaat Arian op zoek naar de gemeenschappelijke basis en naar oplossingen die effectief zijn, draagvlak hebben en haalbaar zijn.

Op basis van uw wensen en onze ervaring vormgeven aan beleid en samenwerking

Arian is sociaal geograaf. Zij begon haar loopbaan als onderzoeker bij het OTB, in combinatie met een postdoctorale opleiding. Vervolgens deed zij onderzoeks- en beleidswerk bij de gemeenten Alkmaar en Amsterdam. Zij heeft zich steeds meer toegelegd op de (brede) samenwerking met corporaties. In 2008 maakte zij de overstap naar een woningcorporatie, Mitros, als directieadviseur. Sinds 2012 is zij parttime secretaris van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW). In de periode 2013/2014 werkte zij daarnaast voor de Stadsregio Amsterdam.

Lopende projecten

Publicaties