Over

Eva houdt zich vooral bezig met beleidsontwikkeling en –evaluatie op het snijvlak van volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, leefbaarheid en wonen en zorg. Naast het schrijven van visies en beleidsnotities heeft zij veel plezier in de procesmatige uitdagingen die het werk met zich meebrengt en in het gesprek met diverse belanghebbenden.

Maakt wonen gewoon

Zij kent de wereld van opdrachtgevers van binnenuit. De afgelopen jaren deed ze onder andere ervaring op bij de afdeling Wonen van de gemeente Haarlem (beleidsadvies over scheiden van wonen en zorg), de gemeente Zaanstad (stimuleren van Zelfbouw), de provincie Noord-Holland (onderzoek naar de positie van starters op de woningmarkt) en in de corporatiesector.

Eva haar wetenschappelijke achtergrond bestaat uit de Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en een Master Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht. Ze is afgestudeerd op de gevolgen van de vergrijzing voor het wonen (vraag en aanbod) in Zaanstad.

Lopende projecten

Publicaties