Freddie Rosenberg

Geassocieerd partner

Freddie.Rosenberg@rigo.nl
020 5221111

Over

Freddie heeft grote ervaring met toepassing en methodiekontwikkeling van maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op velerlei terreinen. Freddie was projectleider van het Onderzoek Economische Effecten Infrastructuur wat uitmondde in de OE(E)I-leidraad.

Hij was tevens projectleider van een groot aantal MKBA’s, onder andere de MKBA stedelijke vernieuwing, Spoorzone Den Bosch, Duinversterking, Bodemsanering, Sluizen IJmuiden, Economische Effecten van Schiphol, vaarweg Boven-IJssel en de Verkenning Corridor Haarlemmermeer-Almere en spoorver-binding Rotterdam-België.

Van 1981 tot 1991 heeft hij financieel-economisch onderzoek verricht voor een internationale bank in het buitenland. Van 1991 tot 1995 heeft hij bij Hague Consulting Group gewerkt aan verkeersmodellen en gedragseffecten van prijsbeleid op de weg. Van 1995 tot 2002 was hij opdrachtleider economie en mobiliteit bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en hield zich bezig met prijsbeleid (rekening rijden, kilometerheffing, parkeerbeleid), Publiek Private Samenwerking en de ontwikkeling van de MKBA.

In de periode tot 2004 was Freddie senior adviseur bij ECORYS-Transport en heeft hij een grote reeks MKBA’s op het gebied van infrastructuur en transportbeleid uitgevoerd. Van 2004 tor 2007 was hij als senior projectleider verbonden aan SEO Economisch Onderzoek waarbij hij heeft gewerkt aan de verdere ontwikkeling van MKBA en toepassingen daarvan op nieuwe gebieden zoals de ruimtelijke ordening, verstedelijking, waardering van natuur en bodemsanering.

Lopende projecten

Publicaties