Froukje van Rossum

Senior onderzoeker/adviseur

Froukje.van.Rossum@rigo.nl
020 5221129

Over

Tegelijkertijd heeft zij specialistische kennis van de verschillende doelgroepen in de zorg (bijvoorbeeld GGZ-cliënten, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, dak- en thuislozen) en de woonzorgarrangementen voor deze groepen (zoals zelfstandig wonen met zorg aan huis, begeleid wonen en kleinschalig wonen).

Froukje houdt zich bezig met de vraag wat is er nodig is om deze mensen zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving en hoe het aanbod van wonen, zorg en welzijn het beste ingericht kan worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om advies en begeleiding bij het realiseren van woonservicezones of informatiecampagnes voor woningaanpassingen voor ouderen. Maar ook het uitvoeren van haalbaarheidsstudies bij transformatie van zorginstellingen of onderzoek en advies rond woonoverlast veroorzaakt door sociaal kwetsbare doelgroepen.

Froukje’s specialiteit is een no nonsens aanpak vanuit de inhoud, gericht op resultaat. Andere werkterreinen van Froukje zijn clientenparticipatie, leefbaarheid in wijken, brede scholen en multifunctionele accommodaties
Froukje studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie werkte zij onder andere in de dak- en thuislozenopvang en heeft zij zich beziggehouden met de relatie tussen ziekte, stoornis, beperking en handicap.

Na haar studie deed zij onderzoek naar ambulante woonbegeleiding bij een zorginstelling (Kwintes) en werkte vervolgens als stafmedewerker bij een belangenbehartigingsorganisatie van ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft Froukje een onderwijsbevoegdheid en werkervaring in het primair onderwijs.

Lopende projecten

Publicaties