Over

Hans voelt zicht het meeste thuis op het terrein van ruimtelijke ordening, woningbouwbeleid en leefbaarheid. Hans heeft veel ervaring opgebouwd met evaluatiestudies, toekomstverkenningen en de vertaling van onderzoeksresultaten in beleidsadvies.

Hans is veelal projectleider van relatief grote onderzoeksopdrachten in opdracht van provincies, ministeries, gemeenten en landelijke belangenorganisaties. Hij werkt daarbij soms samen met andere onderzoeks- en ingenieursbureaus of onderzoeksinstituten. Daarnaast adviseert Hans marktpartijen en gemeenten aangaande specifieke woningbouwprojecten.

Belangrijke thema’s waar hij zich in het verleden mee bezig heeft gehouden  zijn onder meer de evaluatie van het VINEX-verstedelijkingsbeleid en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), Duurzame verstedelijking en de voortgang van de woningbouw in Nederland.

Het afgelopen jaren deed hij onder andere onderzoek in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking, de doorwerking van het rijks woonbeleid ven monitoring en evaluatie van het woningbouwbeleid van rijk en provincies. Daarnaast houd Hans zich bezig met het meten van verschillende leefbaarheidsaspecten in het kader van de buurt- en wijken aanpak maar ook de regiodeals.

Hans is binnen RIGO mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwantitatieve onderzoekstechnieken, geografische analyses (GIS) en online analysetools (dashboards). Naast zijn functie bij RIGO zit hij in het bestuur van de stichting De Nieuwe Kaart van Nederland.

Lopende projecten

Publicaties