Hans van der Reijden

Partner

Hans.vander.Reijden@rigo.nl
020 5221151

Over

Hans voelt zicht het meeste thuis op het terrein van ruimtelijke ordening, woningbouwbeleid en leefbaarheid. Hans heeft veel ervaring opgebouwd met evaluatiestudies, toekomstverkenningen en de vertaling van onderzoeksresultaten in beleidsadvies.

Hans is veelal projectleider van relatief grote onderzoeksopdrachten in opdracht van provincies, ministeries (vooral BZK en I&M), gemeenten en landelijke belangenorganisaties. Hij werkt daarbij soms samen met andere onderzoeks- en ingenieursbureaus of onderzoeksinstituten. Daarnaast adviseert Hans marktpartijen en gemeenten aangaande woningbouwprojecten.

Belangrijke thema’s waar hij zich mee bezig heeft gehouden zijn onder meer de evaluatie van het VINEX-verstedelijkingsbeleid en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), duurzame verstedelijking en de voortgang van de woningbouw in Nederland.

Het afgelopen twee jaar deed hij onder andere onderzoek in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking, de doorwerking van het woonbeleid van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en monitoring en evaluatie van het woningbouwbeleid van rijk en provincies. Tevens ondersteunt hij al geruime tijd de Metropoolregio Amsterdam.

Hans is binnen RIGO mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwantitatieve onderzoekstechnieken, geografische analyses (GIS) en online analysetools. Naast zijn functie bij RIGO zit hij in het bestuur van de stichting De Nieuwe Kaart van Nederland.

Lopende projecten

Publicaties