Over

Omdat ik reeds 25 jaar bij RIGO werk ben ik inmiddels op vele terreinen thuis waar RIGO op actief is. Ik voel me het meeste thuis op het terrein van ruimtelijke ordening, woningbouwbeleid en leefbaarheid. Ik heb veel ervaring opgebouwd met evaluatiestudies, toekomstverkenningen en de vertaling van onderzoeksresultaten in beleidsadvies. Ik werk daarbij ook samen met andere onderzoeks- en ingenieursbureaus of onderzoeksinstituten. Daarnaast adviseer ik ook marktpartijen en gemeenten aangaande specifieke woningbouwprojecten.

Belangrijke thema’s waar ik me in het verleden mee bezig heeft gehouden zijn onder meer de evaluatie van het VINEX-verstedelijkingsbeleid en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), Duurzame verstedelijking en de voortgang van de woningbouw in Nederland.

De afgelopen jaren deed ik onder andere onderzoek in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking, de doorwerking van het rijks woonbeleid en monitoring en evaluatie van het woningbouwbeleid van rijk en provincies. Daarnaast houd ik mij bezig met het meten van verschillende leefbaarheidsaspecten in het kader van buurt- en wijk aanpak maar ook de regiodeals.

Binnen RIGO ben ik mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwantitatieve onderzoekstechnieken zoals geografische analyses (GIS) en online analysetools (dashboards).

Lopende projecten

Publicaties