Kees Leidelmeijer

Geassocieerd partner

Kees.Leidelmeijer@rigo.nl
020 5221177

Over

De gemeenschappelijke noemer in veel van de trajecten van Kees is de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Een belangrijke uitdaging daarbij is om de veelal vage concepten die met deze onderwerpen samengaan inzichtelijk en hanteerbaar te maken, zowel in rapportages als in instrumenten voor monitoring, signalering en analyse.

Kees Leidelmeijer is lid van de commissie voor de milieueffectrapportage waarin hij adviseert over methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en belevingsonderzoek in het bijzonder.

Lopende projecten

Publicaties