Over

Sinds het najaar van 2017 is Lianne werkzaam bij RIGO. Lianne is breed inzetbaar en houdt zich voornamelijk bezig met bewonersonderzoeken (woonwensen en woonbeleving), beleidsevaluaties, woonruimteverdeling, en andere aspecten van het woonbeleid. Ook heeft ze brede kennis van huisvestingsverordeningen én heeft ze zich in diverse onderzoeken bezig gehouden met toegankelijkheid op de woningmarkt. Ze haalt er energie uit om door middel van interviews meer de diepte op te zoeken en de gevonden data te vertalen naar heldere rapportages en aanbevelingen.

In de zomer van 2017 heeft ze haar master Urban Geography aan de Universiteit Utrecht afgerond. Ze studeerde af met een onderzoek voor vier woningcorporaties in Zwolle en Kampen. Hier richtte Lianne zich op het identificeren van indicatoren waarmee voor verschillende belanghouders een zo zuiver mogelijk beeld van de druk op de Zwolse en Kampense woningmarkt kan worden verkregen. Hierbij keek ze ook naar de beleving van de ‘wachttijd’ onder bestuurders, beleidsmedewerkers en woningzoekenden. Daarnaast deed Lianne in Zwolle en Kampen onderzoek naar de implicaties voor woonwensen en zoekgedrag op een gespannen woningmarkt.

Lopende projecten

Publicaties