Over

Lieve schrijft haar masterscriptie bij RIGO en doet kwantitatief onderzoek op basis van het WoON 2018 over de positie van middeninkomens. Zij onderzoekt of middeninkomens meer moeilijkheden ervaren om een verhuiswens te realiseren dan andere inkomensgroepen en of hierin een verschil is waar te nemen tussen grote stedelijke gebieden en de rest van Nederland.

Lieve doet momenteel de master Spatial Planning met als specialisatie Planning, Land & Real Estate Development aan de Radboud Universiteit en rondde eerder de bachelor Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam af.

Lopende projecten

Publicaties