Over

Hoe ziet de huidige woningmarkt eruit en wat zijn de verwachtingen voor de toekomstige woningbehoefte? Hoe staat het ervoor met de leefbaarheid? Of hoe groot is de druk op de sociale huursector? Op basis van gedegen onderzoek geeft Liselotte antwoord op dergelijke vragen. Door het helder presenteren van de resultaten en de betekenis hiervan te duiden, wil zij de opdrachtgever graag een stap verder helpen.

Van grote databestanden naar praktische inzichten voor beleid

Liselotte heeft een achtergrond in Sociologie en Bestuurskunde. Na het afronden van haar studie heeft Liselotte gewerkt aan de Universiteit van Leiden als docent en daarna als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit.

Lopende projecten

Publicaties