Over

In januari 2019 is Lotte begonnen bij RIGO als junior onderzoeker/adviseur. Ze is sociaal geograaf en combineert graag kennis uit het veld met onderzoek, om zo tot een reële oplossing te komen. Door haar ervaring bij woningbouwcorporaties kan ze goed schakelen tussen verschillende abstractieniveaus. Lotte voegt waarde toe door bruggen te slaan tussen diverse belangen, om zo een succesvol project te creëren voor zowel de huurder als de woningbouwcorporatie.

onderzoek vertalen naar bruikbare oplossingen

Voordat Lotte bij RIGO terecht kwam heeft ze een bachelor Sociale Geografie en Planologie afgerond en behaalde daarna haar Sociologie masterdiploma in de richting Migratie en Integratie. Aan het einde van haar studie liep ze stage bij woningbouwcorporatie Ymere. Daar droeg ze bij aan de maatschappelijke kosten- en batenanalyse van RIGO in de van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. Het onderzoek gaf antwoord op de vraag in hoeverre en onder welke voorwaarden investeringen in de buurteconomie kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Na haar stage ging ze bij Ymere aan de slag op de afdeling Stedelijke Vernieuwing. Ze organiseerde daar de bewonersparticipatie bij renovatie- en woningverbeteringsprojecten van verschillende soorten en maten.

Lopende projecten

Publicaties