Over

In het bijzonder gaat het om onderzoek naar het functioneren van een lokale of regionale woningmarkt en de mogelijke effecten van demografische en economische ontwikkelingen op de toekomstige woningbehoefte. Daarnaast verricht ze betaalbaarheidsstudies en onderzoek op het gebied van wonen met zorg. Hiermee ondersteunt Marlies gemeenten, woningcorporaties en andere marktpartijen bij de inhoudelijke onderbouwing van hun (woon)beleid.

Marlies is betrokken, secuur en to the point en hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar werk. Marlies studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Lopende projecten

Publicaties