Over

Martin houdt zich bij RIGO bezig met kwantitatieve risicoanalyse, met name op het gebied van arbeidsveiligheid, toepassing van beslissingsondersteunende instrumenten zoals Multi Criteria Analyse en Kosten Baten Analyse en technologieverkenningen. Zijn achtergrond als informaticus (Universiteit van Amsterdam) komt hierbij van pas.

Martin werkt op het grensvlak van technologie en beleid. Nieuwe technologieën scheppen kansen voor beleidsmakers maar beinvloeden en veranderen onafhankelijk van het beleid de samenleving wat weer consequenties heeft voor de doelen en uitvoering van het beleid. Om te voorkomen dat met een nieuwe technologie niet een verdwijnend probleem wordt opgelost en nieuwe worden geïntroduceerd, verkent Martin de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technologieën, brengt de effecten daarvan op de samenleving in kaart en formuleert tenslotte de consequenties voor het te voeren beleid.

Martin heeft dergelijke studies verricht op het gebied van sociale veiligheid-, energie- en milieu-, woon-, zorg-, bouw- en verkeerstechnologieën. Denk aan automatisch (openbaar) vervoer, domotica, biometrie, elektronische identificatie (tagging), CO2 uitstoot en energiegebruik. Martin is de laatste jaren betrokken bij de ontwikkeling van ORCA (http://www.weborca.nl); de Occupational Risk CAlculator. In dit project heeft hij in opdracht van het RIVM gewerkt aan ongevalsanalyse, ongevalsmodellering (met bowtie modellen) en modelkwantificatie.

Hij heeft daarnaast geholpen bij het ontwikkelen van risico reductie algoritmes. De belangrijkste bijdrage van RIGO aan het ORCA project is het in 2006 en 2011 uitvoeren van de Enquête Blootstelling aan Arbeidsgevaren (EBA). Beide metingen zijn gebaseerd op circa 25.000 respondenten en bevatten gegevens over de blootstelling in uren per jaar aan 64 verschillende risicovolle situaties op het werk.

Lopende projecten

Publicaties