Over

Michelle is sinds 2015 werkzaam bij RIGO als onderzoeker-adviseur. Ze heeft veel ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en werken met statistische programma’s zoals SPSS, Excel en Business Intelligence (BI) tools. Ze is gespecialiseerd in Geografische Informatie Systemen (GIS) en geografische visualisatie, ofwel het bewerken van grote geografische databestanden tot analyseerbaar materiaal, de analyse hiervan en het presenteren van de resultaten in kaarten en interactieve kaartentools. Tevens is zij ook een van de onderzoekers die geautoriseerd is om met CBS Microdata te mogen werken.

Bij RIGO houdt Michelle zich voornamelijk bezig met kwantitatieve en ruimtelijke data-analyse in veel verschillende onderzoeksprojecten voor zowel ministeries, provincies, gemeenten en woningcorporaties als voor marktpartijen.

In het afgelopen twee jaar werkte zij onder andere aan opdrachten die betrekking hadden op leefbaarheid (zoals de Leefbaarometer in opdracht van het ministerie van BZK), monitoring van woningbouwbeleid, levensloopbestendigheid van woningen en aardbevingsrisico’s.

Binnen RIGO is Michelle medeverantwoordelijk voor het beheer van (geografische-) databestanden en de ontwikkeling van kwantitatieve onderzoekstechnieken, GIS, BI en andere online data-visualisatietools.

Michelle is in 2016 afgestudeerd als sociaal geograaf aan de Universiteit van Amsterdam, met specialisatie in milieu geografie. Eerder rondde Michelle de bachelor Aarde en Economie af aan de Vrije Universiteit, afgestudeerd op het onderwerp aardbevingsbestendigheid en sloopbeleid in Noordoost Groningen.

Lopende projecten

Publicaties